Verejná vyhláška

Obec Brodské Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 30,31, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 9.10 2015 obstarávať Zmeny a doplnky územného plánu obce Brodské č. 1/2015.
CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks