Kam chodili Brodčania

Brodské udržiavalo neustály styk so susednými i vzdialenejšími obcami a mestami. Odchody mali prechodný i trvalý ráz.
Trvalý odchod podmieňovali manželské zväzky s partnermi zo susedných, zriedka i vzdialenejších obcí na Slovensku, Morave i v Rakúsku. S vyhliadkami na lepší život odišlo mnoho ľudí za prácou do Spojených štátov, Kanady, Argentíny, menej do Európy, najmä do Francúzska. Pred prvou vojnou vycestovalo asi 700 ľudí.

Čítať ďalej: Kam chodili Brodčania

Kto chodil do Brodského

Na utváranie celkovej spoločenskej atmosféry starého Brodského a na život Brodčanov mali vplyv aj ľudia, ktorí sa v obci usadili, alebo ktorí do obce prichádzali len občas. Brodčania neboli izolovaní od vonkajšieho sveta, naopak, častými návštevami cudzích ľudí boli spojení nielen so susednými obcami, ale aj so vzdialenejším svetom. Jedni prespolani prichádzali do dediny, aby si niečo odniesli alebo čosi tu získali, iní zasa niečo priniesli alebo priviezli. Predstavíme tu obraz Brodského v období štyroch desaťročí nášho storočia, najmä tretieho a štvrtého, ktoré dnešná generácia osemdesiatnikov prežívala.

Čítať ďalej: Kto chodil do Brodského

Háj a les v živote Brodčanov

Lesným porastom je Brodské obtočené až z troch strán. Iba na juh, smerom na Kúty je otvorený priestor poľa, ale aj tam sa v diaľke črtá lesná zeleň. Na život Brodčanov vplývali tri lesy, urbársky za Velešom a v Hornom lese, na severnej a východnej strane štátny, prevažne borovicový les a na západe za Moravou listnatý lichtensteinský Lanžhotský a Ranšpurský les. Lesy boli pre obyvateľov Brodského mimoriadne užitočné.

Čítať ďalej: Háj a les v živote Brodčanov

Morava v živote Brodčanov

Život Brodčanov bol tesne spojený s riekou Moravou. Tvorila prirodzenú hranicu medzi Slovenskom, Moravou a Rakúskom, a tak bolo Brodské typickou pohraničnou obcou. Za slovenského štátu tvorila rieka štátnu hranicu a pri moste na Lanžhot bol colný úrad. Ohraničovala chotár obce na západe, nie však úplne, lebo aj za Moravou boli lúky a urbarialský les Za Velešom a lúky Za hlinou, po prvej regulácii sa dostala na druhý breh aj Ferencová a Hlavenková. Pri druhej regulácii hranica medzi Slovenskom a Českom vedie po Morave, nič za ňou nepatrí do chotára Brodského.

Čítať ďalej: Morava v živote Brodčanov

CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks