folder VZN obce

Dokumenty

pdf VZN č. 73/2015 #

o pravidlách pre nakladanie s nájomnými bytmi postavenými a nodobudnutými s podporou štátu. Žiadosť o nájom bytu + prílohy nájdete v sekcii Ako vybavím

pdf VZN č.69/2014 #

o zrušení VZN č. 7/1995 o ochrane životného prostredia v oblasti povrchových  vôd a spodných vôd

pdf VZN č.67/2013 #

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

pdf VZN č.68/2013 #

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

pdf VZN č.36/2006 #

o záväzných častiach Územného plánu obce Brodské

pdf VZN č.58/2011 o zrušení VZN č.51/2009 o zásadách hospodárenia s majetkom #

pdf VZN 47/08 o určení pravidiel času predaja #

pdf VZN 28/04 školský obvod #

pdf VZN 15/98 trhový poriadok #

CBsoft logo 200 2013
Technický prevádzkovateľ.
CBsoft, s.r.o., Potočná 16, 90901 Skalica
erb new Správca obsahu:
Obec Brodské, Školská 1030/2, 90885 Brodské
Kontakt:034/3215012
livemarks